Nettleien betaler du til din lokale netteier, som eier strømnettet der du bor. Den sikrer at du får strømmen hjem til deg. Nettvirksomheten er strengt regulert fra myndighetene og nettleien fastsettes årlig basert på inntektsrammer gitt av NVE.

Strømleveransen, selve forbruket betaler du til din selvvalgte strømleverandør. Strømleverandørene kjøper strømmen på kraftbørsen Nordpool. Kraftleverandøren selger den videre til forbrukerne, som får strømmen levert av sin netteier.

Regjeringen har vedtatt å innføre ny modell for nettleie med virkning fra 1. juli 2022

Målet med den nye nettleiemodellen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av strømnettet og en mer rettferdig fordeling av kostnadene mellom kundene. Effektbasert nettleie vil gi insentiver til effektiv nettutnyttelse, noe som over tid vil gi lavere nettkostnader for deg som kunde. Samtidig sparer vi miljøet for flere naturinngrep og færre konflikter til nettutbygging.

Hva blir nytt?

Nettleien består av to ledd – et fastledd og et energiledd. Fastleddet er det du betaler uavhengig av hvor mye strøm du bruker mens energileddet er prisen du betaler for hver kilowattime (kWh) som du forbruker. Fastleddet vil fra 1. juli 2022 bli erstattet med et kapasitetsledd og du vil da kunne påvirke denne delen av nettleien med hvor mye strøm du bruker samtidig. Kapasitetsleddet vil bli differensiert i en trappetrinnsmodell avhengig av hvor mye strøm du bruker samtidig. Energileddet vil fungere på samme måte som tidligere, det vil si at du betaler en pris per kilowattime som forbrukes.

Blir nettleien høyere med ny modell?

Alle nettselskap i Norge er strengt regulert av myndighetene og kan ikke ta seg betalt for mer enn det som er fastsatt gjennom den årlige inntektsrammen. Med ny nettleiemodell vil ikke nettselskapet kunne ta seg bedre betalt, men fordelingen mellom de ulike kundegruppene vil kunne variere med ny modell. Noen kunder vil oppleve at nettleien blir lavere med ny modell mens andre må betale mer.

Trapptrinnsmodell

Fastleddet (kapasitetsleddet) vil variere med en trappetrinnsmodell som vist under:
KapasitetstrinnFra (kW)Til (kW)Midlere effekt pr trinnPris pr mnd
1052,5307
25107,5525
3101512,5743
4152017,5960
5202522,51 178
6255037,51 832

Kapasitetsleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. Gjennomsnittet kaller vi månedsmaks og det danner grunnlaget for kapasitetsleddet. F. eks. vil en månedsmaks på 6 kW plassere deg i kapasitetstrinn 2 (5 – 10 kW).

Ved å fordele forbruket jevnt over døgnet og unngå mye samtidig bruk av strøm, vil en kunne redusere månedsmaks og komme på et lavere trinn og dermed få en lavere nettleie.

Energileddet fra trappetrinn 1-6 er 18,60 øre pr kWh.

I tillegg kommer offentlige avgifter 

Forbruksavgiften 15,41 øre pr kWh

Enova 1 øre pr kWh privat

Enova 800 kr pr år næring