Bestillingen må skje senest torsdag i uken før tilkobling ønskes.
Anlegg som krever prosjektering må meldes inn til oss så snart som mulig (to ukers behandlingstid).
Dersom anlegget er nytt skal det foreligge installasjonsmelding fra autorisert installatør før anlegget blir tilkoblet, eller i de tilfeller der DLE (det lokal eltilsyn) krever gjennomgang av installatør.

Tilkoblingsavgift nye anlegg,

Gjennåpning av gamle  4300,-

anlegg og byggestrømskap

Tilkoblingsavgift/anleggskostnader blir beregnet etter enhver tids gjeldende regler.

Tilkobling av nye og gamle anlegg