Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innført en ordning som gjør at du kan få utbetalt kompensasjon etter et langvarig strømbrudd. For å få dette må du sende inn et krav til Andøy Energi AS. Her må du blant annet oppgi ditt kundenummer (dette finner du på din faktura fra oss) og tidspunkt for strømbruddet.

Satsene for utbetaling er: 

Kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer
Kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer
Kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer

For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

OBS! Dersom du har flere anlegg hos samme nettselskap, får du i følge retningslinjene fra NVE bare kompensasjon for ett av anleggene. Ref. NVEs veileder for Utbetaling ved svært langvarige avbrudd
For fritidsboliger kan det ikke kreves mer i kompensasjon enn det som er forventet årlig nettleie.

Du kan søke kompenasasjon ved å fylle ut skjema under

 

Kompensasjon for langvarig strømbrudd