Privat - og næringskunder betaler generelt full avgiftssats. Se pris på www.skattetaten.no

Bedrifter med næringskode 5 - 33 (SN2007) kan ha krav på redusert avgiftssats på 0,50 øre/kWh eksklusiv mva.
Nærmere informasjon om næringskoder kan hentes hos Statistisk sentralbyrå.

Redusert avgiftssats gjelder bare for forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen

Benyttes forbruk både til administrasjon og produksjon skal det betales full avgiftssats dersom administrasjonsdelen utgjør 80 % eller mer av totalt areal

For rene administrasjonsbygg skal det betales full forbruksavgiftssats

Når samme virksomhet har flere næringskoder, som dels faller innenfor og dels utenfor avgiftssatsen, skal det foretas en fordeling av kraftforbruket (antall kWh/år)

Dersom energiuttaket brukes av andre enn den nettleieavtalen er registrert på (for eksempel utleie næringsbygg eller eiendomsselskap) må forbruket fordeles per virksomhet. Egenerklæringen må dokumentere firmaopplysninger, herunder organisasjonsnummer, næringskode og forholdsmessig forbruk

Dersom virksomheten er registrert med feil næringskode (r) må kunden selv kontakte Brønnøysundsregistrene for endring

Tilbakebetaling av forbruksavgift følger normal foreldelsesfrist på 3 år. Etterfakturering skjer i henhold til Skattebetalingsloven §12-1

Enkelte virksomheter får fullt fritak.

Disse er:

Veksthusnæringen. Egen dokumentasjon må fremlegges.

Kjemisk produksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser. Egen dokumentasjon må fremlegges.

Bedrifter som er med i godkjente energieffektiviseringsprogram fra NVE. Bekreftelse fra NVE må sendes inn

Kundens plikter ved endringer:

Det er kundens plikt å melde umiddelbart til Andøy Energi Nett om forhold som endrer rettigheter til reduksjon/fritak fra forbruksavgift

Kunden er selv ansvarlig overfor Skatteetaten å betale korrekt avgiftssats

Kunden må bekrefte skriftlig til Skagerak Nett at deres virksomhet kan ha krav på reduksjon/fritak fra forbruksavgift.

EGENERKLÆRING OM RETT TIL REDUSERT SATS ELLER FRITAK FOR FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT

Vi viser til forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter på www.skatteetaten.no

Foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats og foretak med rett til fritak for forbruksavgift, skal fremlegge dokumentasjon til nettselskapet som ikke er eldre enn ett år, jfr §§ 3-12-10 (2) og 3-12-17 (2).

I denne dokumentasjonen skal det foreligge en egenerklæring som «viser fordeling mellom kraft som benyttes til industri, bergverk og fjernvarme med krav på redusert sats og kraft som benyttes til andre formål». For de som krav på fritak skal det foreligge en egenerklæring som «viser fordeling mellom kraft som er fritatt fra avgift og kraft som benyttes til andre formål».

I følge § 3-12-4 gjelder den reduserte sats og fritak, § 3-12-(12-15), «elektrisk kraft som benyttes av bedriften selv», med andre ord, den som er registrert som kunde hos Andøy Energi AS.

 

Redusert forbruksavgift