Endringer i tariffene vil bli publisert på vanlig måte i lokalavis i løpet av 1. kvartal 2022.

Det betyr kort at Andøy Energi AS ikke innfører kapasitetstilpasset (effekttariff) tariffer før Stortinget har avklart innføringen.