Selskapet har til formål å planlegge, prosjektere, oppføre og drifte nettanlegg i konsesjonsområdet til Andøy Energi Nett AS.

LEDELSE

Kjell-Are Johansen – Adm. Direktør
Terje Heggelund Andreassen – Teknisk sjef
Jørn Lauritzen – Økonomisjef

EIERFORHOLD

Andøy Energi Nett AS eies 100 % av Andøy Energi Holding AS


GENERALFORSAMLING

Selskapets øverste myndighet er generalforsamlingen.

EIERFORHOLD I ANDRE SELSKAPER

Andøy Energi  er aksjonær i Nettalliansen AS.

LOVE driftssentral

Andøy Energi AS har 21 fast ansatte. Totalt utgjør dette 20 årsverk. Herav 2 lærlinger innen energimontørfaget.