Selve strømnettet transporterer strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleie betaler du for å kunne være tilknyttet, samt bruker av nettet.

Nettleien skal dekke kostnadene nettselskapet har til bygging, drift, vedlikehold, kabler og transformatorstasjoner.

Inkludert i nettleien er også offentlige avgifter, som miljøavgift til Enova og forbruksavgift til staten. Disse avgiftssatsene vedtas av Stortinget i statsbudsjettet, og nettselskapene er satt til å innkreve disse avgiftene for staten.

Fordi kostnadene i nettet er de samme enten du bruker mye eller lite strøm, er det naturlig at en del av nettleien er et fast årlig beløp. Nettselskapene kan ikke selv fritt bestemme størrelsen på nettleien. Denne er regulert etter rammebetingelser gitt av staten ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Du kan lese mer om nettleien her på NVE sine sider