Hvis det ikke foreligger godkjent gravemelding og det oppstår skade på eiendommen, må ansvarlig utførende ta alle reparasjonskostnader.

Byggherre eller entreprenør skal selv innhente tillatelse for graving på skjemaet gravemelding.

Gravemelding sendes til firmapost@andoy-energi.no. Vedlagt må kart med skravert graveområdet foreligge.

Kartskisse fås vederlagsfritt hos Andøy Kommune – Plan – og Utvikling og Andøy Energi Nett AS

Påvisning skjer hver tirsdag og gravetillatelsen gjelder i 1 måned.

Kontaktopplysninger
Andøy Energi Nett AS761 15 500
Andøy Kommune761 15 043
Telenor/Relacom09 146