Før trefelling nær lavspent og høyspentlinjer skal nettselskapet på forhånd alltid kontaktes for befaring og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.