Nettvirksomheten er strengt regulert fra myndighetene og nettleien fastsettes årlig basert på inntektsrammer gitt av NVE.

Strømleveransen, selve forbruket betaler du til din selvvalgte strømleverandør. Strømleverandørene kjøper strømmen på kraftbørsen Nordpool. Kraftleverandøren selger den videre til forbrukerne, som får strømmen levert av sin netteier.

Nettleiepriser fra 01.04.2022
KundegruppeFastbeløp kr/årEffektleddForbruksavgiftEnovaEnergipris øre/kWh
Mindre næring3100,-15,41800,- 18,60
Stor næring 0-100 kW16235,-989,-16,69800,-10,60
Stor næring 100-1000 kw16235,-570,-16,69800,-10,60
Kjelekraft16235,-16,69800,-14,40
Tilkoblingsavgift nye anlegg3897,-
Tilkoblingsavgift gjenåpning anlegg3897,-
Tilkoblingsavgift byggestrømskap3897,-

Offenlige avgifter 2021

Forbruksavgift til staten på 16,69 øre/KWh. 

Avgift til Energifondet ENOVA kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.

Merverdiavgift kommer i tillegg for næringskunder.