EGENERKLÆRING OM RETT TIL REDUSERT SATS ELLER FRITAK FOR FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT

Vi viser til forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter på www.skatteetaten.no

Foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats og foretak med rett til fritak for forbruksavgift, skal fremlegge dokumentasjon til nettselskapet som ikke er eldre enn ett år, jfr §§ 3-12-10 (2) og 3-12-17 (2).

I denne dokumentasjonen skal det foreligge en egenerklæring som «viser fordeling mellom kraft som benyttes til industri, bergverk og fjernvarme med krav på redusert sats og kraft som benyttes til andre formål». For de som krav på fritak skal det foreligge en egenerklæring som «viser fordeling mellom kraft som er fritatt fra avgift og kraft som benyttes til andre formål».

I følge § 3-12-4 gjelder den reduserte sats og fritak, § 3-12-(12-15), «elektrisk kraft som benyttes av bedriften selv», med andre ord, den som er registrert som kunde hos Andøy Energi AS.

Redusert forbruksavgift