Ekstremvær

Mange klimaforskere mener at vi kan bli mer utsatt for ekstremvær fremover enn tidligere, og været kan bli våtere og villere. Dette kombinert med hovedstrømforsyninga til Vesterålen som enda er sårbar, gjør at vi må være forberedt på mulig strømbrudd over flere dager.

Gode Beredskapsplaner

I Andøy Energi har vi kontinuerlig fokus på å forbedre strømnettet og ha gode beredskapsplaner. Vi jobber sammen med kommunen og vil i enda større grad ha fokus på samhandling. Brosjyren du holder i hånden er et resultat av dette. Vi håper den kan bidra til at du vil føle deg tryggere og være bedre forberedt hvis strømmen blir borte.

Gode råd